هر نرم افزارحضور و غیابی، نیاز به تمدید دارد. نرم افزارهای حضور و غیاب هزینه دستگاه ندارند. خرابی و تعمیر نیز ندارند. ولی به صورت ماهیانه یا بسته به مدت زمان تمدید شما نیاز به تمدید پلن دارند. این تمدید پلن در هر نرم افزاری تفاوت دارد. در این قسمت با هم به تمدید و ارتقای نرم افزار حضور و غیاب دایان می‌پردازیم.

ارتقای نرم افزار حضور و غیاب دایان

نرم افزار حضور و غیاب دایان نیازی به ارتقای پلن ندارد. پلن‌های دایان همه امکاناتشان یکی است. امکانات دایان برای کاربرانش محدود می‌شود. از هر لحاظ شما می‌توانید بی نهایت از دایان استفاده کنید. از لحاظ تعریف تعداد پرسنل، تعریف شیفت کاری، تعریف مشاغل و … هیچ محدودیتی در دایان وجود ندارد. یکی از محدودیت‌هایی که اغلب اپلیکیشن‌ها دارند تعریف ایستگاه کاری است.

با محدودیت ایستگاه کاری، محدودیت‌های دیگری از جمله حضور الزامی پرسنل در محل کار نیز ایجاد می‌شود. اما دایان طوری طراحی شده که هم نیازی به حضور در یک استگاه کاری را نداشته باشید. و هم راه تقلب را ببندد. دایان برای مجموعه‌های چند شعبه‌ای نیز برای این امکاناتی که دارد بسیار کاربردیست. در نزم افزار دایان پس می‌توان با این صحبت‌ها نتیجه گرفت که ارتقای پلن معنایی ندارد.

تمدید نرم افزار حضور و غیاب دایان

نرم افزار حضور و غیاب دایان مانند هر نرم افزار دیگری نیاز به تمدید دارد. شما به مدت زمان دلخواه خود آن را شارژ می‌کنید. و برای شما در بالای پنل خود نیز روز شماری قرار گرفته است. که روزهای باقی مانده از پلن شما را نشان می‌دهد تا برای تمدید پلن به شما کمک کند. دایان پلن‌های یکماهه، سه ماهه، شش ماهه و یکساله دارد. که در حال حاضر پلن یکساله به صرفه‌ترین نوع آن است. زیرا در پلن یکساله، دو ماه برای شما رایگان در نظر گرفته شده است.

دایان نرم افزار حضور و غیاب آنلاین را یک هفته رایگان امتحان کنید. و بدون نیاز به ارتقای نرم افزار حضور و غیاب از آن استفاده کنید.