اغلب آموزش‌های دایان حول محور پنل مدیریت نرم افزار حضور و غیاب دایان می‌چرخید. زیرا پنل مدیریت دایان هم پیچیدگی بیشتری دارد. و هم نیاز به تنظیمات و راه اندازی دارد. البته با تمام این وجود راه اندازی پنل مدیریت اصلا زمان‌گیر نیست. و به سادگی و سریع انجام می‌شود. اپلیکیشن کاربر نرم‌افزار حضوروغیاب دایان از طریق بازار و وبسایت دایان قابل دانلود است. امروز با هم می‌خواهیم به امکانات و ویژگی لایه‌ی کاربر نرم افزار حضور و غیاب دایان بپردازیم. و اهمیت آن را بررسی کنیم.

دانلود رایگان اپلیکیشن کاربر نرم‌افزار حضوروغیاب دایان از بازار و وبسایت دایان به صورت مستقیم امکان پذیر است.

ثبت درخواست مرخصی در نرم افزار حضور و غیاب دایان

در رابطه با لایه کاربر دایان تا حدی صحبت کردیم. با هم قسمت گزارش تردد را آموزش دیدیم. و حالا در رابطه با یکی از امکانات مهم دایان می‌خواهیم صحبت کنیم. در نرم افزار حضور و غیاب دایان کاربران می‌توانند درخواست مرخصی خود را از طریق اپلیکیشن ثبت نمایند. چگونه؟ در قسمت مرخصی شما هم امکان مشاهده وضعیت مرخصی‌های درخواست داده شده خود را ببینید. و هم می‌توانید درخواست مرخصی جدید ثبت کنید.

درخواست مرخصی دایان به دو صورت ساعتی و روزانه انجام می‌شود. مرخصی شما پس از درخواست برای پنل مدیریت ارسال می‌شود. حالا در پنل مدیریت باید تردد شما تایید و یا رد شود. در صورت تایید مرخصی شما، شما می‌توانید مرخصی بروید و غیبت برای شما نباشد. همچنین اگر مرخصی شما در اپلیکیشن کاربر نرم‌افزار حضوروغیاب دایان رد شود، و شما به مرخصی بروید. برای شما غیبت رد می‌شود که آن هم می‌توانید گزارشش را از طریق اپلیکیشن ببینید.

شما می‌توانید گزارش تاخیر و اضافه کاری خود را از اپلیکیشن حضور و غیاب خود بررسی کنید. مدت زمان آن، اینکه تایید شده یا خیر، تاریخ وقوع آن و … همه قابل مشاهده در بازه زمانی دلخواه شماست. در نهایت نیز می‌رسیم به پروفایل لایه‌ی کاربر نرم افزار حضور و غیاب دایان که در این قسمت می‌توانید. اطلاعات شخصی خود را ویرایش کنید و برای خود تصویر انتخاب کنید.