در نرم افزار حضور و غیاب دایان، شما هم پلن خود را خریداری می‌کنید. و هم تاریخچه‌ی خرید نرم افزار حضوروغیاب خود را در آن می‌بینید. همه‌ی کارهای مربوط به خرید و ارتقای پلن در خود پنل دایان انجام می‌شود. همچنین شما می‌توانید پیشینه‌ی خرید خود را نیز داخل پنل خود مشاهده کنید. و آن را به عنوان فاکتور داشته باشید. دایان یک نرم افزار حضور و غیاب است. که تمام امکانات لازم کاربر را در پنل خود دارد. و نیازی به هیچ نرم افزار و اپلیکیشن وابسته‌ای ندارد.

تاریخچه‌ی خرید در نرم افزار حضوروغیاب دایان

در پنل مدیریت دایان در منوبار سمت راست قسمتی به اسم تاریخچه‌ی خرید وجود دارد. در این قسمت شما هم می‌توانید تمدید و ارتقای پلن خود را انجام دهید. و هم می‌توانید خریدهای خود را مشاهده کنید. البته همانطور که گفتیم در دایان ارتقای پلن معنی ندارد. زیرا دایان جوری طراحی شده است که کاربران، نیازی به ارتقای پلن نداشته باشند. یعنی همه‌ی امکانات بدون محدودیت با خرید پلن در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.

از تعریف شیفت کاری گرفته و تنوع در تعریف آن تا موارد دیگر. یعنی شما نه تنها می‌توانید به سه روش چرخشی، ساعتی و شناور شیفت تعریف کنید. بلکه می‌توانید تا بی نهایت برای هر پرسنل و هر گروه شغلی خود شیفت جدید داشته باشید. از طرفی در تعریف پرسنل هم محدودیتی ندارید. و تا بی‎‌نهایت می‌توانید پرسنل تعریف کنید. و دیگر امکانات مانند تعریف گروه شغلی، ثبت موقعیت مکانی. در همه‌ی این موارد نامحدود امکان تعریف و ثبت خواهید داشت.

در دایان شما در یک صفحه می‌توانید تاریخچه‌ی خرید در نرم افزار حضوروغیاب خود را ببینید. همچنین در همان صفحه می‌توانید تمدید و ارتقای پلن خود را با هم ببینید. تا در مدیریت مالی پنل شما بیشتر به شما کمک کند. دایان را می‌توانید به صورت یک هفته رایگان نیز آزمایش و استفاده کنید. تا از انتخاب خود مطمئن باشید. و با اطمینان از ما خرید کنید.