تعریف علت تاخیر در نرم افزار حضور و غیاب

تعریف علل تاخیر یکی از امکانات نرم افزارهای حضور و غیاب است. که وجود این امکان می‌تواند ضروری نباشد، اما کامل کننده و کاربردی است. دایان نرم افزار حضور و غیاب آنلاینی است که این امکان را برای کاربران خود فراهم کرده است. تا کاربران بتوانند مدیریت بهتری داشته باشند. تاخیر پرسنل نیاز به مدیریت دارد. اما این موضوع در هر صورت محاسبه می‌شود و نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

تاخیر

تاخیر به معنای دیرکرد نسبت به ساعت ورود از پیش تعیین شده در شیفت کاری است. یعنی اگر پرسنل شما بعد از ساعت شروعی که در شیفت کاری مشخص کردید. ثبت تردد انجام دهد تاخیر برای او محاسبه می‌شود. این تاخیر بعد از بازه‌ی زمانی شناور ورود محاسبه می‌گردد. زمانی که شما شیفت کاری تعریف می‌کنید. در مرحله ایجاد ساعت ورود از شما بازه شناوری ساعت ورود را نیز می‌خواهد. به این معنا که پرسنل من تا پایان بازه امکان ثبت تردد بدون تاخیر را خواهند داشت.

علل تاخیر برای شیفت کاری شناور در نرم افزار حضور و غیاب بی‌معنا است.

علل تاخیرها در دایان

تاخیر در دایان تنها به پنل مدیریت خلاصه نمی‌شود. بلکه در اپلیکیشن کاربر نیز میزان تاخیر مشخص شده و به پرسنل گزارش می‌شود. همچنین در خود پنل مدیریت دایان نیز تاخیر بخش‌های مختلفی را به خود اختصاص داده است. مانند تعریف شیفت کاری، تعریف علل تاخیر، عملیات‌ها و گزارش تاخیرها. در رابطه با هر یک از قسمت‌ها صحبت خواهیم کرد. اما این بخش که به بررسی آن می‌پردازیم بخش تعریف علل تاخیر است.

تعریف علل تاخیر در دایان

علل تاخیر را در دایان می‌توان تعریف نمود. زیرا همانطور که می‌دانید یکی از عملیاتی است که نیاز به رسیدگی یعنی تایید و رد دارد. زمانی که پرسنل شما از ساعت ورود خود و بازه‌ی شناوری ورود دیر تر ثبت تردد انجام دهند. اخطار تاخیر برای آنها می‌اید. در این اخطار پرسنل باید دلیل آن را مشخص کنند. اما این علت‌ها از کجا نمایش داده می‌شود؟ در پنل مدیریت دایان از قسمت تنظیمات بخش علل تاخیر تنظیم و ثبت می‌شوند.

این علل قابل ویرایش و حذف هستند. علت‌هایی برای مثال:
کسالت
ترافیک
خواب ماندن
پیش آمدن اتفاق غیر منتظره
تصادف