تعریف پرسنل در نرم افزار حضوروغیاب یکی از امکانات پایه‌ای است که نرم افزارهای حضور و غیاب آنرا دارند. اما این امکان در هر اپلیکیشنی متفاوت است. از نحوه‌ی تعریف آن گرفته تا امکاناتی که برای آن هر نرم افزار در نظر می‌گیرند. ما می‌خواهیم نحوه‌ی تعریف پرسنل را در نرم افزار حضوروغیاب دایان با هم بررسی کنیم. و امکانات اپلیکیشن دایان را با هم ببینیم.

پنل مدیریت دایان

تعریف پرسنل در قسمت لایه‌ی مدیریت دایان است. و خود کاربر امکان ثبت نام خودش را ندارد. باید از طریق پنل مدیریت این ثبت نام انجام شود. که ما در این ویدئو با هم آموزش ثبت و تعریف پرسنل و کارمندان را می‌بینیم. در پنل مدیریت دایان به آدرس https://web.dayan.app/ می‌رویم. سپس در منوبار سمت راست قسمت پرسنل را انتخاب می‌کنیم. در قسمت پرسنل، افزودن پرسنل جدید را می‌زنیم. و در این قسمت صفحه‌ی تعریف پرسنل جدید برای ما می‌آید.

نام، نام خانوادگی، رمز عبور، را وارد می‌کنیم. و به شماره پرسنلی می‌رسیم. که در تعریف پرسنل در نرم افزار حضور و غیاب دایان برای ما این شماره را تعریف شده است. گروه‌های شغلی و مشاغل را از قبل تعریف کردیم. و تنها کافیست تا آنها را انتخاب کنیم. همانطور که می‌دانید انتخاب شغل و گروه شغلی برای پرسنل جدید بسیار اهمیت دارد. زیرا گروه شغلی که تعریف می‌شود، رابط بین شیفت کاری و پرسنل است.

یعنی با تعریف گروه شغلی برای پرسنل در واقع به او شیفت کاری نیز تعلق می‌گیرد. سپس تاریخ تولد او را مشخص می‌کنیم. و در نهایت می‌رسیم به دو گزینه که ما آن را به اختیار فعال و غیر فعال می‌کنیم.  یکی وضعیت پرسنل است. که یعنی اگر فعال باشد، پرسنل فعال ماست. و باید تردد طبق شیفت کاری ثبت کند تا غیبت نخورد. و اگر کاربر غیر فعال ماست برای او غیرفعال را می‌زنیم. تا داخل گزارش‌ها برای ما او را حساب نکند.

در نهایت تعریف پرسنل در نرم افزار حضوروغیاب دایان نیز می‌رسیم به فعلسازی عکسبرداری. که اگر فعال شود از پرسنل هنگام ثبت ترددشان عکس می‌گیرد. و در گزارش به مدیریت پنل نشان خواهد داد.  نرم افزار حضور و غیاب دایان را به مدت یک هفته رایگان بدون هیچ محدودیتی استفاده کنید.