یکی از دغدغه‌هایی که هر کسب و کاری دارد، سطوح دسترسی است. کسب و کارهایی که با نرم افزار حضور و غیاب دایان کار می‌کنند هم، داشتند. این بود که نمی‌خواستند دسترسی تمام قسمت‌های پنل مدیریت را به هر فردی بدهند. از طرفی بخش‌های مختلف یک کسب و کار نیاز به تردد پرسنل و گزارش آنها دارند. مسائل قسمت مالی و حسابداری هر کسب و کاری نیاز به گزارش تعداد پرسنل دارد. برای محاسبه حقوق و دستمزد انها بخش منابع انسانی به گزارش تردد پرسنل نیاز دارد.

 

با دایان همراه باشید…

سطوح دسترسی در نرم افزار حضور و غیاب دایان

هر بخشی نیاز به دسترسی به یک قسمت را دارد. برای مثال: منابع انسانی نیاز به دسترسی به درخواست‌های مرخصی پرسنل. و گزارش مرخصی پرسنل و غیبت های انها دارد. از همین جهت دایان یک راه حل برای این مشکل به جود اورده به اسم مدیریت سطوح دسترسی. مدیریت سطوح دسترسی یک ماژولی است که شما می‌توانید. برای افراد مختلف سطح دسترسی تعریف کنید. که هر فرد و یا هر بخش از کسب و کار شما می‌تواند تا چه اندازه از پنل مدیریت استفاده کند.

سطوح دسترسی

و به کدام از بخش‌ها دسترسی داشته باشد. بعد از فعال سازی این موضوع از قسمت تنظیمات ستون دسترسی را انتخاب می‌کنیم. و افزودن سطح دسترسی را بزنید. می‌توانید نام بخش مورد نظر را بنویسید. برای مثال بخش کاری که مناسب و مرتبط با سطح است انتخاب می‌کنید. و در نهایت که برای این بخش قابل دسترسی هستند.  شما می‌توانید برای هر بخش با هر جزئیاتی که میخواهید انتخاب سطح کنید.