نرم افزار حضور و غیاب با شغل و گروه شغلی بسیار سروکار دارد. و بسیاری از امکانات خود را بر حسب تعریف این دو طراحی می‌کنند. مانند دایان که پرسنل و شیفت کاری را به وسیله مشاغل و گروه شغلی با هم ارتباط می‌دهد. که در ادامه ارتباط این سه ویژگی دایان را با هم بررسی می‌کنیم. در این ویدئو با هم به آموزش و نحوه‌ی تعریف مشاغل و گروه‌های شغلی می‌پردازیم.

گروه مشاغل

در پنل مدیریت نرم افزار حضور و غیاب دایان در منوبار سمت راست می‌بینید. قسمت تنظیمات زیر منوی گروه مشاغل را انتخاب می‌کنیم. در این قسمت افزودن گروه شغلی جدید را انتخاب می‌کنیم. و گروه شغلی خود را وارد می‌کنیم. مانند گروه شغلی فنی، اداری، معمار و غیره. منظور از گروه شغلی این است که یک سری افراد که شغل‌هایشان با هم ارتباط دارند. و شبیه به هم هستند. و در یک گروه قرار می‌گیرند را وارد کنید. یا اینکه شیفت‌های کاری مشابهی با هم داشته باشند نیز می‌توانند در یک گروه شغلی قرار بگیرند.

مشاغل

مشاغل زیر مجموعه گروه شغلی است. زیر مجموعه که می‌شود خود شغل را وارد می‌کنید سپس گروه شغلی آن را نیز انتخاب می‌کنید. و در نهایت آن را ثبت می‌کنید. در حال حاضر شما در نرم افزار حضور و غیاب دایان می‌روید. مشاغل و گروه شغلی خود را انتخاب و ثبت نمودید. حالا باید به کاربرد این دو قسمت برسیم. هر دو قسمت نیز قابل ویرایش و حذف هستند. همچنین محدودیتی در ثبت مشاغل و گروه شغلی جدید ندارید. و تا بی‌نهایت می‌توانید مشاغل و گروه شغلی تعریف کنید.

در نرم افزار حضور و غیاب دایان مشاغل و گروه‌های شغلی پلی میان شیفت کاری و پرسنل هستند. زیرا برای تعریف پرسنل نیاز به تعیین شغل آنها داریم. و برای تعیین شیفت کاری نیز نیاز به گروه شغلی داریم. برای کسب اطلاعات بیشتر همین حالا در دایان ثبت نام کنید.