تا به امروز بیشتر در رابطه با مدیر و مدیریت پنل نرم افزار حضور و غیاب دایان صحبت کردیم. امروز با هم به بررسی و امکانات لایه‌ی کاربر می‌پردازیم. لایه‌ی کاربر نرم افزار حضوروغیاب دایان بسیار اهمیت دارد. زیرا بیشتر افرادی که با دایان کار می‌کنند و از آن استفاده می‌کنند، پرسنل هستند. برای مثال یک مجموعه یک مدیر دارد که از پنل مدیریت دایان استفاده می‌کند. اما ممکن است N نفر کاربر داشته باشد که هر روز از دایان استفاده می‌کنند. و ثبت تردد انجام می‌دهند.

لایه‌ی کاربر نرم افزار حضور و غیاب دایان

پس می‌خواهیم با هم به امکانات لایه‌ی کاربر دایان برسیم. در کل وظیفه‌ی اصلی اپلیکیشن حضور و غیاب دایان ثبت تردد پرسنل است. اما این ثبت تردد در همینجا خلاصه نمی‌شود. و کابردهای بسیار زیاد دیگری دایان برای کاربران خود در نظر گرفته است. گزارش تردد، مرخصی، تاخیر، اضافه کاری، غیبت، ویرایش پروفایل، راهنما بخش‌های لایه‌ی کاربر دایان هستند. که نام بردیم.

زمانی که پرسنل ثبت تردد خود را انجام می‌دهند می‌توانند به تمام جزئیات تردد خودشان دسترسی داشته باشند. عملیات‌هایی که در نرم افزار حضوروغیاب دایان در لایه‌ی مدیریت وجود داشت. که نیاز به بررسی داشت، ارتباط میان پرسنل و مدیر هستند. زیرا پرسنل تمام آنها را می‌توانند از طریق اپلیکیشن حضور و غیاب خود بررسی کنند. و بدانند کدام یک از عملیات‌های مربوط به ترددشان تایید و یا رد شده است.

گزارش تردد در لایه‌ی کاربر نرم افزار حضوروغیاب دایان

در قسمت گزارش تردد خلاصه‌ای از تردد پرسنل است. که در آن جزئیات روز، ورود، خروج و میزان کارکرد ذکر شده است. که پرسنل می‌توانند بازه‌ی زمانی دلخواه خود را وارد کرده و گزارش آن بازه را مشاهده کنند. جزئیات دیگر مانند تاخیر و اضافه کاری‌هایشان را از قسمت دیگری انتخاب می‌کنند و میبینند. که در این قسمت‌ها هم می‌توانند نحوه‌ی محاسبه‌ی آنها را ببینند. و هم می‌توانند تایید و رد مدیریت پنل را بررسی کنند.