مدیریت اضافه‌کاری

مدیریت اضافه کاری یکی از مقوله‌هایی است که بیشتر کسب و کارها درگیر آن هستند. و اغلب اوقات میان کارمند و مدیر بحث اضافه کاری بوده. و محاسبه‌ی آن بوده. چگونگی محاسبه‌ی اضافه کار دغدغه‌ی حسابداران هر مجموعه نیز بوده است. زمانی که شما ساعت ورود و خروج برای شیفت کاری خود تعریف کنید. اگر ثبت تردد بعد از ساعت خروج و قبل از ساعت ورود انجام شود. به منزله‌ی اضافه کار محاسبه می‌گردد. تایید و رد جزو عملیاتی است. که باعث معنا پیدا کردن مدیریت و کنترل می‌شود.

انواع مدیریت اضافه کاری

در کل در دو حالت اضافه کار را میتوان محاسبه کرد. یک نوع اضافه کاری قبل از شیفت و نوع دیگر اضافه کاری بعد از شیفت. منظور از شیفت چیست؟ منظور شیفت کاری است که تعریف می‌شود و ساعت ورود و خروج مشخص دارد. یعنی در صورتیکه شیفت کاری شناور تعریف شود امکان محاسبه‌ی اضافه کار وجود ندارد. شیفت کاری شناور همان طور که از اسمش پیداست یعنی حداقل زمان الزام برای کارکرد. که اغلب برای کارهای ساعتی این شیفت انتخاب می‌شود.

نرم افزار موقعیت محور دایان را به صورت رایگان از بازار و وبسایت دایان همین حالا دانلود کنید. و دایان نرم افزار حضور و غیاب بدون نیاز به دستگاه برای مدیریت اضافه کاری است.

تایید و عدم تایید

در نهایت با توجه به صحبت‌های بالا مدیریت اضافه‌کاری با مجموعه و قوانبن آن مجموعه است. یعنی تایید و عدم تایید آن به عهده‌ی مدیر کسب و کار است. در دایان نیز در این قسمت شما می‌توانید اضافه کاری پرسنل خود را تایید و یا رد کنید. پس در نتیجه پس از تایید شما اضافه کاری پرسنل توسط حسابدار در حقوق دستمزد،  محاسبه می‌شود. . مدیریت مرخصی ، مدیریت تاخیر ، مدیریت بیمه و سایر موارد پرسنلی بدون نیاز به هرگونه سخت‌افزار جانبی، ‌همانند یک دستگاه حضور و غیاب به شما کمک کند.

برای استفاده از دایان می‌توانید یک هفته رایگان آن را امتحان کنید.