مدیریت غیبت

دایان یک نرم افزار حضور و غیاب آنلاین است، که امکانات زیادی دارد. یکی از این امکانات توانایی مدیریت غیبت پرسنل است. زمانی که پرسنل طبق شیفت کاری تعریف شده به محل کار نیایند و یا ثبت تردد انجام ندهند، برای آنها غیبت لحاظ می‌شود. اگر تاخیر غیر مجاز باشد و تایید نشده باشد به منزله‌ی غیبت لحاظ می‌شود. تنها در صورتی که مرخصی برای پرسنل ثبت گردد، آن مرخصی تایید شود. پرسنل می‌تواند ثبت تردد نکند و غیبت هم نخورد.

گزارش غیبت

گزارش غیبت در دایان همان مدیریت غیبت است. در قسمت گزارش‌ها در دایان به شما گزارش مشخصات کارمندی که غیبت کرده است را می‌دهد. همچنین گزارش تاریخ،مدت و نوع غیبت را نیز می‌دهد. نوع غیبت به دو نوع روزانه و ساعتی تقسیم می‌شود. همچنین شما می‌توانید از این گزارش خروجی اکسل تهیه کنید. و در محاسبه حقوق دستمزد پرسنل از آن استفاده کنید. غیبت به معنای عدم حضور غیر مجاز است. یعنی زمانی که شما بدون ثبت درخواست مرخصی و بدون اطلاع قبلی در محل کار حضور پیدا نکنید، غیبت محسوب می‌شود.

نرم افزار حضور و غیاب موقعیت محور دایان به هیچگونه دستگاه ثبت ترددی نیاز ندارد. بلکه با استفاده از تشخیص موقعیت مکانی شما تردد شما را ثبت می‌کند. برای ثبت نام و استفاده از دایان به صورت رایگان از طریق وبسایت دایان اقدام نمایید.

هر مجموعه‌ای نسبت به غیبت قوانین مختص به خود را دارند. اما اغلب به طور معمول به صورت کسر از کار محاسبه می‌شود. و اگر این اتفاق مکررا بیافتد، باید تعهدنامه امضا شود و یا حتی مدیر مجموعه از حدی به بعد امکان اخراج نیز دارد. تنها در صورتی نه کسر از کار محاسبه می‌شود و نه غیبت که مشکلی موجه برای کارمند به وجود آمده باشد. پس در این صورت با همانگی و تایید خود مجموه جزو مرخصی کارمند محاسبه میگردد.