نرم افزارهای حضور و غیاب امکانات زیادی از جمله ثبت درخواست مرخصی از طرف کاربر را دارد. و امکان گزارش‌گیری از مرخصی پرسنل و رسیدگی و رد یا تایید آنها را دارد. در این قسمت به آموزش بخش مدیریت مرخصی نرم افزار حضوروغیاب دایان می‌پردازیم. و امکانات آن را با هم بررسی می‌کنیم. و در نهایت باهم به لزوم و هدف وجود این امکان می‌رسیم.

مرخصی‌های پرسنل

همانطور که می‌دانید باهم به بررسی و آموزش پنل مدیریت دایان می‌پردازیم. که این قسمت از آموزش به قسمت مرخصی‌های دایان می‌رسیم. که اسم آن در پنل مدیریت دایان مرخصی‌های پرسنل است. در پنل مدیریت، در منوبار سمت راست قسمت گزارش‌ها زیرمنوی مرخصی‌ها را انتخاب می‌کنیم. در این قسمت به ما یک گزارش کامل از هر آنچیزی که به مرخصی مرتبط باشد نشان می‌دهد.  نام کارمند، تاریخ ثبت درخواست، تاریخ شروع و اتمام، مدت مرخصی را به ما گزارش می‌دهد.

همچنین به ما علت مرخصی، توضیح کاربر درباره مرخصی‌اش وجود دارد. وضعیت که رد شده یا تایید شده، علت رد اگر رد شده را نشان می‌دهد. در این گزارش است که شما امکان تایید و یا رد درخواست مرخصی پرسنل خود را دارید. همچنین می‌توانید آن را ویرایش کنید و تاریخ و توضیحات آن را عوض کنید. پرسنل از داخل اپلیکیشن کاربر خود، درخواست مرخصی خود را ارسال می‌کنند. با دلیل و علت آن و مدت زمانی که مرخصی را می‌خواهد برای شما می‌فرستند. و در همان لحظه برای شما می‌اید.

مدیریت مرخصی نرم افزار حضوروغیاب دایان

اگر درخواست مرخصی پرسنل خود را تایید نکنید و آن را رد کنید. باعث می‌شود که اگر او آن روز در ایستگاه کاری حضور نداشت برای او غیبت رد شود. پس همه چیز بستگی به نظر و مدیریت شما دارد. که می‌توانید با پنل مدیریت دایان آن را کنترل کنید. دایان برای کاربران خود پلن‌های یک هفته‌ای رایگان در نظر گرفته است. تا کاربران با خیال راحت از دایان بدون محدودیت استفاده کنند. و تمام امکانات را خودشان با دایان تجربه کنند.

مدیریت مرخصی در نرم افزار حضور و غیاب دایان را رایگان امتحان کنید.