نقش موقعیت مکانی در نرم افزار حضروغیاب دایان بسیار مهم و کلیدی است. تا حدی که می‌گوییم دایان یک نرم افزار حضوروغیاب موقعیت محور است. یعنی با موقعیت مکانی کار می‌کند و طبق موقعیت مکانی پرسنل ترددشان را ثبت می‌کند. در این قسمت از ویدئوهای آموزشی دایان با هم به نحوه‌ی تعریف موقعیت مکانی می‌پردازیم. و نحوه‌ی استفاده‌ی آن در نرم افزار حضور و غیاب دایان می‌پردازیم.

موقعیت مکانی در نرم افزار حضوروغیاب دایان

در پنل مدیریت، منوبار سمت راست قسمتی به اسم موقعیت مکانی وجود دارد. سیستم دایان همانطور که گفتیم جوری طراحی شده که هیچگونه محدودیتی برای کاربران خود ایجاد نکند. پس اولین نکته‌ای که به آن اشاره می‌کنیم. این است که شما هیچ محدودیتی از لحاظ ثبت موقعیت مکانی نخواهید داشت. با توجه این عدم محدودیت شما می‌توانید از نرم افزار حضور و غیاب دایان استفاده کنید. برای مجموعه‌های چند شعبه‌ای خود و پرسنل دورکار خود استفاده کنید. در قسمت مربوطه کافیست شما نام ایستگاه کاری خود را وارد کنید.

دایان برای هر موقعیت مکانی که روی نقشه به عنوان ایستگاه کاری خود مشخص می‌کنید. به شما یک QR کد می‌دهد. پرسنل شما با اپلیکیشن ثبت تردد دایان این QR کد را اسکن می‌کنند. اگر پرسنل در موقعیت مکانی‌های ثبت شده و درستی باشند، سیستم دایان ساعت تردد آنها را ثبت می‌کند. و داخل گزارش تردد برای شما با تمام جزئیات نشان می‌دهد. همچنین مهم‌ترین نکته این است که در گزارش تردد به شما اطلاع می‌دهد. که پرسنل شما در کدام موقعیت مکانی تردد خود را ثبت نموده‌اند.

دایان نرم افزار حضور و غیاب آنلاین بدون نیاز به دستگاه است. که توسط موقعیت مکانی تعریف شده در پنل مدیریت تردد پرسنل را ثبت می‌کند. این ثبت تردد جزئیات بسیار بیشتری طبق شیفت کاری تعریف شده توسط شما، دارد. که شما می‌توانید از این جزئیات خروجی اکسل به صورت کامل دریافت کنید.