تعریف روز تعطیل با نرم افزار حضور غیاب، ویژگی است که به ندرت نرم افزارها دارند. این ویژگی به کاربران امکان تعریف دو نوع تعطیلات را می‌دهد. برای آنکه با انواع آن آشنا شویم در ادامه با ما همراه باشید. دایان یک نرم افزار حضور و غیاب است که این امکان را برای کاربران خود فراهم کرده است. با توجه به موضوع ما یعنی روزهای تعطیل می‌خواهیم باهم آموزش استفاده از این امکانات دایان را ببینیم.

انواع روزهای تعطیل

در کل ما یک روز تعطیل را به دو نوع می‌توانیم تعریف کنیم. اگر روزی تعطیل بود، یعنی یا آن روز یک تعطیلی مربوط به سازمان و مجموعه ما بوده. مانند سالگرد تاسیس، جشن‌های مختلف و غیره. یا این تعطیلی جزو تعطیلات رسمی و ثبت شده در تقویم کشور است. مانند اعیاد، شهادت‌ها و غیره. یک نوع تعطیلی دیگر هم وجود دارد، که به صورت ناگهانی ممکن است اتفاق بیافتد. مانند برف، وفات‌ها، آلودگی هوا و …

تعریف روز تعطیل با نرم افزار حضور غیاب

سیستم حضور و غیاب دایان به تمام رویدادها و عواقب فکر کرده‌است. و همیشه سعی داشته امکانات خود را جوری طراحی کند که حداکثر استفاده را داشته باشند. به همین دلیل امکان تعریف روزهای تعطیل را در پنل خود ایجاد کرده. و به تمام راه‌ها و انواع آن نیز فکر کرده است. در پنل مدیریت دایان در قسمت تنظیمات قسمت روزهای تعطیل را انتخاب کنید.

در این قسمت دو نوع تعطیلات گذاشته شده است. یکی تعطیلات سازمانی و دیگری تعطیلات رسمی کشور. اگر شما تعطیلات رسمی کشور را انتخاب کنید. به صورت خودکار تمام تعطیلات تقویم برای تعطیلات شیفت کاری شما نیز محاسبه می‌گردد. و غیبت برای پرسنل شما در روز تعطیل محاسبه نمی‌شود. موردی که باقی می‌ماند روزهایی است که خود سازمان تعطیل است. و یا پیشامدهای ناگهانی رخ می‌دهد.

روزهایی مانند تعطیلی‌های ناگهانی وفات، برف، بوران و غیره داخل روزهای تعطیل سازمانی ثبت می‌شوند. تا برای محاسبه حقوق و دستمزد پرسنل، کاربران به مشکل برنخورند.