تعریف شیفت کاری در نرم افزار حضور و غیاب هر کدام با دیگری متفاوت هستند. بسته به امکاناتی که دارند، از لحاظ محدودیت در نوع و تعداد می‌توانند متفاوت باشند. ما در این آموزش باهم به بررسی نرم افزار حضور و غیاب دایان می‌پردازیم. اینکه در دایان چگونه و با چه محدودیت‌هایی می‌توانیم شیفت تعریف کنیم. این شیفت کاری‌ها چگونه برای پرسنل عمل می‌کنند؟ آیا قابل چرخش هستند؟

انواع شیفت کاری

در هر شغلی که باشید خارج از سه نوع شیفت کاری، شیفت کاری دیگری ندارید. یعنی با این سه نوع که بررسی خواهیم کرد. تمام مشاغل می‌توانند شیفت تعریف نمایند. سه نوع شیفت داریم به اسم: شیفت کاری شناور، چرخشی، شیفت کاری عادی (ساعت ورود و خروج مشخص). که با هم معنای هر کدام را بررسی می‌کنیم. دایان امکان تعریف هر سه شیفت را برای ما فراهم کرده‌است.

شیفت کاری ساعتی: در این شیفت ساعت ورود و خروج کاملا مشخص است. طبق این ساعت ورود و خروج، تاخیر و اضافه کاری محاسبه می‌شود. همچنین در این شیفت کار امکان محاسبه مرخصی و غیبت نیز وجود دارد. در شیفت کاری ساعتی شما همه موارد را با جزئیات کامل می‌توانید مشخص کنید. و طبق آن گزارش دریافت کنید. و محاسبه حقوق دستمزد داشته باشید.

شیفت کاری شناور: شیفت کاری شناور شما یک حداقل ساعت کارکرد در روز را مشخص می‌کنید و تمام. در این حداقل ساعت کارکرد پرسنل شما باید کار کند. ساعت ورود و خروج اهمیتی ندارد. و اضافه کاری هم محاسبه نمی‌شود. در واقع این نوع شیفت کاری مناسب محاسبه کارکرد به صورت ساعتی است. تعریف شیفت کاری در نرم افزار حضور و غیاب دایان برای نوع شناور به همین صورت است. و به شما ساعت تردد پرسنل را گزارش می‌دهد همراه مجموع کارکرد او. و دیگر تاخیر و اضافه کاری او را محاسبه نمی‌کند.

شیفت کاری چرخشی در دایان به صورت نام جدا و شیفت جدا تعریف نشده. بلکه باید شما شیفت‌های کاری مورد نظرتان را مشخص کنید. و به حالت چرخشی برای پرسنل شیفتشان را انتخاب کنید.