مهم‌ترین بخش هر پنل مدیریت اپلیکیشن کنترل تردد، گزارش تردد نرم افزار حضوروغیاب آن است. اینکه چه جزئیاتی دارد و چه مواردی را گزارش می‌دهد. این قسمت به اسم مدیریت تردد پرسنل نام برده می‌شود. در قسمت مدیریت تردد پرسنل دایان، نام کارمند، موقعیت مکانی کارمند، تاریخ، ورود و خروج. تاخیر و اضافه کاری و مجموع کارکرد گزارش داده ‌می‌شود. گزارش تردد نرم افزار حضوروغیاب دایان کاربردهای بسیار مهمی دارد. که تک تک آنها را بررسی خواهیم کرد.

خروجی اکسل

در بالا به جزئیات گزارش دایان پرداختیم. و اینکه چه مواردی را به ما گزارش می‌دهد را نام بردیم. اما مهم‌تر از این جزئیات، این است که آنها تنها برای مشاهده نباشند. بلکه بتوان از آنها استفاده کرد. و خروجی مناسب و کاربردی گرفت. و گزارش تردد را به صورت کامل بتوان داشت. و بتوان آن گزارش را با نرم افزارهای دیگر و مرتبط یکسان سازی کرد.

و از آن در قسمت‌های مختلف برای امور اداری و مالی استفاده کرد. نرم افزار حضور و غیاب دایان به شما امکان گرفتن یک خروجی کامل را می‌دهد. دقیقا مشابه هر آنچیزی که در پنل مشاهده کردید. و تمام جزئیات را در اکسل به صورت ستونی به شما نشان می‌دهد. همچنین مجموع کارکردهای پرسنل را با جزئیات محاسبه می‌کند. و تاخیر و اضافه کاری‌های تایید شده و نشده را به شما نشان می‌دهد.

نرم افزار حضور و غیاب موقعیت محور دایان سعی دارد کاربردی‌ترین پلتفرم را برای کاربران خود فراهم کند. تا هم کاربر دایان و هم مدیریت پنل دایان بتوانند از آن نهایت رضایت را داشته باشند.

فیلترهای گزارش تردد نرم افزار حضوروغیاب دایان

در نرم افزار حضور و غیاب دایان شما می‌توانید برای گرفتن خروجی مورد نظر خود همه‌ی موارد لازم را فیلترکنید. اعم از شغل، نام پرسنل، بازه‌ی زمانی و موقعیت مکانی. همچنین می‌توانید مشخص کنید که مواردی را در گزارش به شما نمایش دهد یا ندهد. مانند نمایش تاخیر، اضافه کاری و مجموع کارکرد که نشان بدهد به شما یا خیر. در نهایت هم بازه‌ی زمانی دلخواه خود را انتخاب می‌کنید و از گزارش خود خروجی می‌گیرید. خروجی هم می‌توانید به صورت اکسل داشت باشید.