یکی از مشکلات هر مجموعه مشکلاتی است که کارمندان و کارفرمایان بر سر حضور و غیاب دارند. در اکثر مواقع چون کارمندان به ساعات تردد خود دسترسی ندارند. و به صورت دقیق آن را نداشته‌اند. برای محاسبه‌ی حقوق و دستمزد با سرپرست مجموعه به مشکل بر می‌خورند. اما حضور و غیاب آنلاین یکی از راه حل‌های این مشکل است. چرا که با استفاده از اپلیکیشن های حضور و غیاب به آن دسترسی دارند.

و حضور و غیاب آنلاین پرسنل به گزارش تردد خود دسترسی دارند. میزان محاسبه‌ی حقوق عموما میزان حضور در محل کار بوده است. و این توافقی است که از ابتدا بی کارمند و کارفرما صورت گرفته است. که میزان کار توافقی بین کارمند و کارفرما است. در ابتدا با روش‌های قدیمی و سنتی که وجود داشت ساعت تردد کارمندان به دست مدیران بود.

و با توجه به این موضوع ممکن بود مدیر مجموعه در محاسبه‌ی مرخصی، تاخیر و اضافه کار اهمال و کوتاهی کند. برخی اوقات کارمند بیش از ساعت کاری در مجموعه حضور پیدا می‌کرد. و توقع حقوق بیشتر نیز داشت. از آن طرف گاهی سرپرست مجموعه عقیده دارد کارمند او ساعت مفید کاری کمتری داشته. و آن را کمتر محاسبه می‌کرد. و این از جمله دغدغه‌های کارفرمایان و کارمندان با یکدیگر بود. اما کسی نمی‌تواند مشخص کند حق با چه کسی است؟

راه حل چیست؟

تنها راه حل این مشکلات دستگاه حضور و غیابی است که به نفع هر دو طرف رفتار کند. دقیق باشد و امکان تقلب نداشته باشد. اما باز هم یک مشکل وجود دارد. دستگاه‌های حضور و غیاب گزارشی کامل از تردد پرسنل به سرپرست مربوطه ارائه می‌دهد. اما باز هم کارمند دسترسی‌ای به این گزارش ندارد. مشکلی که حل می‌شود این است که کارمندان امکان تقلب ندارند. از طرفی دستگاه هم به صورت دقیق عمل کرده. و به نفع یک طرف کار نمی‌کند.

اما مشکلی که حل نشد دسترسی کارمندان به ساعات تردد خودشان بود. دستگاه حضور و غیاب آنلاین وسیله‌ای برای بهبود روابط بین پرسنل و مدیر است. حضور و غیاب آنلاین یک راه حلی است که جوابگوی تمام مشکلات بین کارمند و کارفرما می‌تواند باشد. این روش ساعات تردد را به طور دقیق ثبت می‌نماید. و با توجه با آن اضافه کاری‌ها و تاخیر پرسنل نیز قابل محاسبه است. موضوعی که باقی می‌ماند بحث غیبت و مرخصی است.

دستگاه حضور و غیاب آنلاین چگونه غیبت و مرخصی را محاسبه می‌نماید؟

اگر زمانی کارمندی تردد خود را ثبت نکند دستگاه قادر به تشخیص غیبت با مرخصی او نمی‌تواند باشد. اما با دستگاه حضور و غیاب آنلاین دایان این مشکل نیز بین پرسنل و مدیران حل شده‌است. در دایان کارمندان امکان ثبت درخواست مرخصی را از طریق اپلیکیشن دارند. پس از مشخص کردن تاریخ مرخصی و دلیل آن درخواست خود را ثبت می‌کنند.

از طریق اپلیکیشن کاربر ثبت می‌شود. و سرپرست مجموعه امکان رد و یا تایید مرخصی کارمندان را دارد. اگر درخواست مرخصی پرسنل تایید شود. و پرسنل در آن روز ترددشان را ثبت نکنند. در گزارش برای سرپرست مجموعه گزارش مرخصی نمایش داده می‌شود. اگر هم درخواست آنها رد بشود. و پرسنل تردد خود را ثبت نکنند. برای سرپرست در گزارش غیبت نشان داده می‌شود.

زمانی که هر دو طرف به یک گزارش دقیق دسترسی داشته باشند. هیچ اختلافی پیش نخواهد آمد. و هیچ یک از طرفین نمی‌تواند مدعی بر حق خود شود. در دایان هم پرسنل و هم مدیران در هر زمان که بخواهند به گزارش تردد دسترسی دارند. مدیران که از ابتدا با جزئیات دسترسی داشتند. و اما کارمندان در دایان نیز از این قابلیت بهرمند می‌شوند.

هر پرسنل با حضور و غیاب آنلاین در دایان از طریق لایه‌ی کاربر خود به مواردی دسترسی دارد. به ترددها، اضافه کاری‌ها، مرخصی‌ها، غیبت‌ها و مجموع آنها دسترسی دارند. حتی در بازه‌ی دلخواه خودشان دسترسی دارند. و همچنین امکان درخواست مرخصی نیز از طریق پنل خود دارد. و با این وجود دیگر جایی برای اعتراض میان هر دو طرف باقی نخواهد ماند.

دایان اپلیکیشن حضور و غیاب انلاین

آغاز کار با دایان خیلی ساده است …

برای شروع استفاده از دایان کافی است ابتدا در پنل کارفرما ثبت نام کنید. و سپس پرسنل از اپ‌های دایان برای تردد استفاده کنند.