کنترل تردد و مدیریت حضور و غیاب یک امر ضروری و مهم است. برای برقراری نظم و مدیریت و توسعه بهتر هر مجموعه و محیط کاری است. به بررسی ضرورت حضور و غیاب می‌پردازیم. و اینکه چرا باید حضور و غیاب کارمندان را جدی بگیریم. بهبود عملکرد با مدیریت حضور و غیاب و کنترل تردد کارمندان ارتباط مستقیم دارد. زیرا کنترل تردد موجب به وجود آمدن نظم، بهبود روابط بین کارمندان و مدیران. تسریع امور ارتباط مستقیم دارد. که هر یک را به صورت تکی بررسی خواهیم کرد:

نظم در حضور و غیاب کارمندان

کارمندان زمانی که دستگاه حضور و غیابی داشته باشند. و یا زمانی که خود را موظف به ساعت‌زنی بدانند. باعث می‌شود نظم در کل مجموعه بدست بیاید. زیرا کارمندان می‌دانند که دستگاهی به صورت دقیق ساعات تردد آنها را ثبت می‌کند. و برای محاسبه حقوق از آن استفاده می‌شود. پس تقلبی و یا راه دور زدنی در کار نیست. و برای دقیق بودن حقوق و دستمزد خود نیز، خود را موظف به ثبت دقیق ساعت می‌کنند.

از طرفی اگر کارمندی به صورت منظم در مجموعه حضور پیدا کند. باعث تشویق بقیه کارمندان نیز می‌شود. و با همین روند و استفاده از روش‌های مختلف کنترل تردد و حضور و غیاب نظم در مجموعه پایدار می‌شود. حضور و غیاب یک امر ضروریست. و باید آن را جدی گرفت. همچنین این کنترل تردد باید از طریق روش‌های درست انجام شود. که دایان یک نرم افزار جامع و کامل در این حوزه است. برای کسب تجربه به صورت رایگان از دایان همین حالا ثبت نام کنید.

بهبود روابط کارمندان و مدیران

در هر مجموع و یا محیط کاری دو نوع ارتباط وجود دارد. ارتباط بین کارمندان با یکدیگر(در یک سطح) و ارتباط بین کارمندان با سرپرستان (در دو سطح متفاوت). با رعایت نظم و کنترل تردد و حضور و غیاب کارمندان اولین نتیجه‌ای که حاصل می‌شود. این است که کارمندان حس تبعیض و تفاوت را بین سرپرست و کارمند کمتر حس کرده.

و این موضوع باعث بهبود روابط بین کارمند و سرپرست می‌شود. از بابت دیگر زمانی که دستگاهی برای کنترل تردد وجود داشته باشد. کارمندان همه خود را موظف به رعایت نظم دانسته. و کسی بر کسی برتری نداشته. و حس یکپارچگی و یکی شدن باعث بهبود روابط بین کارمندان نیز می‌شود. دستگاه‌های حضور و غیاب باعث تسریع امور نیز می‌شود. که با جزئیات بیشتر به ان می‌پردازیم.

اما موردی که هست این است. که با دستگاه‌های حضور و غیاب و یا نرم افزارهای کنترل تردد می‌تواند. به صورت خیلی راحت‌تر و سریع‌تر حقوق و دستمزد کارمندان را به صورت دقیق محاسبه نمود. و همین موضوع باعث پرداخت به موقع حقوق و دستمزد کارمندان شده. و رضایت کارمند موجب بهبود روابط می‌شود. پس در نتیجه می‌توان گفت حضور و غیاب کارمندان را باید بسیار جدی بگیریم.

تسریع امور با حضور و غیاب کارمندان

یکی از مهم‌ترین دلایل تسریع امور استفاده از روش‌ها و دستگاه‌های کنترل تردد است. نرم افزار حضور و غیاب دایان یک سیستمی است. که با استفاده از آن هدف تسریع امور به راحتی و در کمترین زمان به وقوع می‌پیوندد. با دایان شما دیگر نیازی به فردی جهت محاسبه حقوق و دستمزد نخواهید داشت. همچنین راه‌های تقلب و دور زدن حضور و غیاب نیز بسته می‌شود. ساعات تردد کارمندان با جزئیات:

اضافه کار، مرخصی، تاخیر و غیبت محاسبه شده. و در یک گزارش کامل در دست مدیران قرار می‌گیرد. همچنین با نرم افزار حضور و غیاب کارمندان دیگر نیازی به رفت و برگشت‌های اداری نیست. جهت دریافت مرخصی و یا دریافت گزارش تردد خود ندارند. زیرا در دایان تمام این مسائل حل شده .در دایان کارمندان می‌توانند درخواست مرخصی خود را از طریق اپلیکیشن ثبت کرده. و از همان طریق تایید و یا عدم تایید مرخصی خود را مشاهده کنند.

حضور و غیاب در دایان برای هر فرد دارای یک گزارش کامل شامل غیبت، اضافه کار، تاخیر و مرخصی است. که پرسنل شما در اپ دایان خود به ان دسترسی دارند.