شیفت کاری منظور زمانی است که مقرر می‌شود تا فرد طبق آن کا کند. این شیفت کاری در نرم افزار حضور و غیاب به چندین روش قابل تعریف است. همچنین شیفت‌های کاری خود نیز به روش‌های متنوعی تقسیم می‌شوند. شیفت کاری شناور و شیفت کاری با ساعت مشخص از اصلی‌ترین‌های آن هستند. اما روش‌های دیگری مانند شیفت کاری چرخشی نیز وجود دارد.

 

شیفت کاری ساعتی

شیفت کاری ساعتی یکی از انواع شیفت کاری در اپلیکیشن حضور و غیاب است. منظور از شیفت کاری ساعتی شیفتی است که ساعت ورود، خروج کارمند مشخص باشد. و طبق ساعات تعریف شده تردد خود را باید ثبت نماید. پس طبق آن تاخیر، اضافه کاری، تعجیل مرخصی نیز محاسبه می‌گردد. همچنین دارای روزهای خاص نیز می‌تواند باشد. برای مثال روزهای زوج ساعت ۸ الی ۱۴ شیفت کاری ساعتی محسوب می‌گردد.

در نرم افزار حضور و غیاب دایان شما امکان تعریف شیفت کاری ساعتی را خواهید داشت. شیفت کاری در نرم افزار حضور و غیاب دایان را با جزئیات کامل می‌توانید تعریف کنید. و طبق آن گزارشی کامل داشته. و به پرسنل خود نیز مقرر می‌کنید چگونه تردد ثبت کنند. و تمام این موارد در نتیجه حاصلش نظم می‌شود. این نوع شیفت کاری را با ساعت‌های مختلف می‌توانید در نرم افزار حضور و غیاب دایان اضافه کنید.

 

شیفت کاری شناور در نرم افزار حضور و غیاب دایان

شیفت کاری شناور ساعت ورود و خروج ندارد. و تنها میزان کارکرد دارد. یعنی از شما میزان ساعاتی که پرسنل باید در یک روز کار کند را میپرسد. برای مثال روزی ۴ ساعت پرسنل باید کار کند. ۲۴۰ دقیقه مجموع عملکرد باید بزنید. و بعد از آن از شما میزان اضافه کاری مجاز نیز میپرسد. به این معنا که بعد از این ۴ ساعت چه میزان پرسنل مجاز است بیشتر کار کند. که هر اندازه از ۴ ساعت بیشتر بود برای او اضافه کاری محاسبه می‌کند.

شیفت شناور روشی جدید است که بسیاری از استارت‌آپ‌ها به تازگی از آن استفاده می‌کنند. این روش گزارشات کامل دارد. و همه‌ی موارد لازمه را در رابطه با شیفت کاری در اپلیکیشن حضور و غیاب پوشش می‌دهد. نرم افزار حضور و غیاب دایان نیز دو نوع شیفت کاری را پوشش می‌دهد. چرخشی و ساعتی که هر دو برای تمام کسب و کارها قابل اجرا هستند.

شیفت کاری در نرم افزار حضور و غیاب

از شیفت کاری در اپلیکیشن حضور و غیاب چه مواردی حاصل می‌شود؟

همانطور که می‌دانید شیفت کاری اصلی‌ترین بخش نرم افزار حضور و غیاب است. و با آن یک نرم افزار حضور و غیاب معنا پیدا می‌کند. وگرنه که وارد کردن ساعات تردد با کمترین ابزار نیز قابل ثبت است. اما باید به جزئیات شیفت کاری توجه داشت. اینکه نرم افزار چه امکاناتی را برای شما در تعریف شیفت کاری قرار می‌دهد. مواردی که نرم افزار حضور و غیاب دایان در تعریف یک شیفت کاری از شما می‌خواهد بسیار است.

زمانی که شما شیفت کاری ساعتی در نرم افزار حضور و غیاب دایان می‌خواهید ثبت کنید. در ابتدا از شما نام شیفت و گروه شغلی مرتبط را می‌پرسد. سپس ساعت شروع و ساعت اتمام را می‌خواهد. و در کنار هر دو از شما زمان شناور ورود و خروج را می‌خواهد. این یکی از جزئیات مهم شیفت کاری در نرم افزار حضور و غیاب دایان است. معنای شناور ورود، بازه زمانی مجاز برای ثبت ورود، پس از شروع ساعت کاری است. و برای خروج هم به هیمن ترتیب است.

سپس از شما بازه زمانی اضافه کاری برای قبل و بعد از شیفت می‌پرسد. یعنی چند دقیق کارمند شما قبل از شیفت برایش اضافه کاری مجاز است؟ و چند دقیقه قبل از شیفت برایش اضافه کاری مجاز است؟ بازه زمانی مجاز برای ثبت خروج، پس از پایان ساعت کاری (اضافه کاری پس از پایان شیفت). و بر عکس آن برای قبل از شروع ساعت کاری تعریف می‌شود.

و در نهایت هم برای شیفت کاری در اپلیکیشن حضور و غیاب بازه زمانی انتخاب می‌کنید. اینکه تا چه زمانی این شیفت تعریف شده اعتبار خواهد داشت. و روزهایی که این ساعات تکرار می‌شوند را نیز انتخاب می‌کنید. این روزها ری الگوی تکرار قرار می‌گیرند. یعنی شیفت تعریف شده در روزهای انتخاب شده در هر هفته قابل استفاده است. و در نهایت روی اعمال کلیک کنید.

 

نتیجه تاثیر گذار نرم افزار حضور و غیاب

پرسنل موظف هستند طبق شیفت کاری تعریف شده برای آنها ثبت تردد انجام دهند. و این موضوع باعث ایجاد نظم و همبستگی در سازمان‌ها و کسب و کارها خواهد شد. چه شیفت کاری شما شناور باشد چه ساعتی. هر دوی آنها تاثیر مستقیمی روی یکپارچگی و توسعه‌ی کسب و کار شما خواهد داشت. همچنین باعث ایجاد آرامش و بهبود روابط نیروی انسانی شما نیز خواهد شد. زیرا دیگر همه قانونمند هستند. و همه پرسنل از یک قانون برای تردد استفاده می‌کنند.