حضور و غیاب در سازمان‌ها و شرکت‌ها مسئله‌ای بسیار مهم است. زیرا همان طور که می‌دانید. بسیاری از امور بر حسب حضور و غیاب پرسنل محاسبه می‌گردد. در این مقاله با هم علت حضور و غیاب پرسنل را برسی می‌کنیم. و بررسی می‌کنیم نرم افزار حضور و غیاب چه میزان روی این مسئله تاثیر گذار خواهند بود. چه میزان می‌توانند تاثیر گذار باشند. و چه مواردی باعث افزایش اثر گذاری نرم افزارهای حضور و غیاب می‌شوند؟

 

نرم افزار حضور و غیاب دایان

نرم افزار حضور و غیاب دایان به تمام علت‌های حضور و غیاب پرسنل رسیدگی کرده. به همین علت هم است که برای تمام امور حضور و غیاب علل تعریف نموده. علت حضور و غیاب تاثیر مستقیمی بر روی کیفیت نرم افزار حضور و غیاب دارد. نرم افزار حضور و غیاب دایان برای تاخیر و مرخصی علل تعریف نموده است. یعنی چه؟

علل تاخیر

پرسنل طبق شیفت کاری که شما برای آنها تعریف می‌کنید موظف هستند در محل کار حضور داشته باشند. اگر شیفت کاری ساعتی تعریف کنید طبق ساعات تعریف شده پرسنل در محل باید تردد وارد کنند. در غیر این صورت تاخیر برای آنها محاسبه می‌گردد. شیفت کاری شناور هم تاخیری ندارد. اما یک امکان جدید دایان برای شیفت کاری شناور ایجاد کرده است. این امکان جدید برای اضافه کاری این نوع شیفت کاری است. علت حضور و غیاب پرسنل بسته به همین موارد است.

شما میزان کارکرد در شیفت کاری شناور را تعریف می‌کنید. برای مثال میزان کارکرد اگر ۳ ساعت تعریف کنید. و اضافه‌تر از ۳ ساعت کار کنید. باقی این ساعات را نرم افزار حضور و غیاب دایان برای شما اضافه کاری محاسبه می‌کند. و اما علل تاخیر چه اهمیتی دارند؟ زمانی که پرسنل شما تاخیر درورود خود داشته باشد. و بازه زمانی مجاز برای ورود را نیز بگذراند. باید علت تاخیر خود را هنگام ثبت تردد وارد کند.

علل تاخیر را شما می‌توانید از طریق پنل مدیریت خود وارد کنید. و پرسنل تنها آن را انتخاب کنند. یا حتی پرسنل می‌توانند علت تاخیر را خودشان وارد کنند. علت حضور و غیاب به همین موارد ریز اما مهم بستگی دارد. شما نیز می‌توانید این علت‌ها را از داخل پنل مدیریت بخش علل تاخیر مشاهده و بررسی کنید. حتی می‌توانید آنها را تایید و رد کنید. و گزارش کاملی از تاخیر پرسنل داشته باشید.

 

علت حضور و غیاب

 

علل مرخصی

علل مرخصی نیز مانند علل تاخیر مهم هستند. این بار هنگام درخواست مرخصی پرسنل علت آن را باید ثبت کنند. شما نیز از داخل پنل مدیریت باید علل مرخصی را تعریف کنید. علت حضور و غیاب می‌تواند برخی اوقات برای سازماندهی بهتر مجموعه شما باشد. که با علل مرخصی کامل‌تر می‌شود. علل مرخصی را پرسنل نیز خودشان می‌توانند یادداشت کنند. و همچنین گزارش کامل مرخصی و علت درخواست آن در قسمت گزارش مرخصی قابل مشاهده است.

برای استفاده رایگان از نرم افزار حضور و غیاب همین کلیک کنید.

 

علت حضور و غیاب

همانطور که مشاهده کردید. نرم افزار حضور و غیاب دایان برای هر اموری از حضور و غیاب علت تعریف نموده. اما علت حضور و غیاب پرسنل اصلی‌ترین مورد آن محاسبه حقوق و دستمزد است. زیرا اکثر مجموعه‌ها با توجه به ورود و خروج و تردد پرسنل خود حقوق و دستمزد آنها را محاسبه می‌کنند. بحث اصلی میزان کارکرد است که هم در شیفت کاری شناور و هم در شیفت کاری ساعتی این میزان کارکرد اهمیت دارد.

 

به غیر از میزان کارکرد و دستمزد و حقوق مسائل دیگری نیز علت حضور و غیاب پرسنل هستند. مثل برقراری نظم. بهبود روابط  و توسعه عملکرد. این موارد به نظر اهداف کوچکی هستند اما تاثیر زیادی در روند توسعه یک سازمان و یا مجموعه خواهند داشت. ایجاد نظم یک دلیل اصلی برای حضور و غیاب پرسنل است. برای اینکه پرسنل خود را موظف به حضور به موقع کنند.