قراردادهای کاری انواع مختلفی دارند. یکی از انواع قراردادهای کار بین کارمند و کسب و کار قرارداد کار ساعتی است. قرارداد کار ساعتی قوانین متفاوتی دارد. در این مقاله در رابطه با تفاوت قرارداد کار ساعتی با دیگر قراردادها صحبت می‌کنیم. و نحوه محاسبه عملکرد و حضور و غیاب آنلاین را در این نوع کار بررسی می‌کنیم. قرارداد کار ساعتی یک روش جدید مانند دورکاری و غیره نبوده. از ابتدا بنا به دلایل مختلف و محدودیت‌های هر فرد یا کسب و کاری این نوع کار شکل گرفته.

قرارداد ساعتی چیست؟ و چگونه حضور و غیاب در آن انجام می‌شود؟

در قرارداد ساعتی طبق ساعاتی که فرد کار می‌کند حقوق و دستمزد او محاسبه می‌شود. یعنی محاسبه حقوق به صورت ساعتی است. و میزان کارکرد در میزان حقوق یک ساعت او ضرب می‌شود. در برخی از مجموعه‌ها قرارداد کار ساعتی را به ساعات کاری شناور نیز تبدیل می‌کنند. یعنی آن کسب و کار تعداد ساعاتی را برای کارمند مشخص می‌کند که او در هفته روز و یا ماه پر کند. که در این نوع معامله نیز قرارداد ساعتی با کارمند بسته می‌شود.

حضور و غیاب آنلاین

تفاوت قرارداد ساعتی با ساعات کاری شناور و حضور و غیاب آنلاین

در نرم افزارهای حضور و غیاب همانطور که می‌دانید حضور و غیاب به صورت آنلاین انجام می‌شود. هر نرم افزار حضور و غیابی امکان تعریف چند نوع شیفت کاری را باید داشته باشد. تعداد شیفت کاری با نوع شیفت کاری متفاوت است. با شیفت کاری شناور، ساعتی و چرخشی داریم. این موارد انواع شیفت‌های کاری هستند. که باید در هر نرم افزار حضور و غیاب بتوان. از هر یک به تعداد مختلف با ساعت‌های مختلف تعریف کرد.

که در نرم افزار حضور و غیاب آنلاین دایان هر سه نوع شیف کاری را می‌توان به هر تعداد تعریف نمود. در این مقاله ما در رابطه با قرارداد ساعتی صحبت می‌کنیم. و سوال مهم این است که حضور و غیاب برای قراردادهای ساعتی چگونه انجام می‌شود؟ سه نوع قرارداد وجود دارد قرارداد ساعتی، پاره وقت و تمام وقت. شما زمانی که قرارداد پاره وقت را نیز امضا می‌کنید ساعات مشخصی برای کار دارید.

حضور و غیاب آنلاین

یعنی ساعات کار شما مشخص است. روزهای کاری شما مشخص است. و در نرم افزار حضور و غیاب برای شما شیفت کاری ساعتی تعریف می‌شود. طبق روزها و ساعاتی که در قرارداد قید شده شما باید ثبت تردد کنید. و ورود و خروج خود را با نرم افزار حضور و غیاب ثبت کنید اما در قرارداد ساعتی ساعت و روز مشخصی گفته نمی‌شود. اگر ساعتی ذکر شود تنها تعداد ساعات مجاز حضور برای شما در ماه یا در طول مدت مشخص است.

شیفت کاری شناور و نرم افزار حضور و غیاب آنلاین

در نرم افزارهای حضور و غیاب آنلاین باید برای قراردادهای ساعتی شیفت کاری شناور تعریف کرد. شیفت کاری شناور تنها تعداد ساعات کاری در یک روز را مشخص می‌کند. و ساعت دقیق ورود و خروج ندارد. برای مثال در اپلیکیشن حضور و غیاب دایان شما در شیفت شناور ۳۶۰ دقیقه را مشخص می‌کنید. یعنی پرسنل شما باید ۶ ساعت در روز را حضور داشته باشد و حضور بزند. تاخیر برای او محاسبه نمی‌شود. اضافه کاری محاسبه می‌گردد. طبق تعداد ساعات مشخص شده است.

دایان نرم افزار حضور و غیاب بدون نیاز به دستگاه

هر چقدر بیشتر از آن کار کنند اضافه کاری در دایان گزارش می‌گردد. شیفت کاری شناور برای قرارداد ساعتی کاملا مناسب است. نرم افزار حضور و غیاب دایان امکان استفاده آزمایشی دارد. شما می‌توانید دایان را به صورت یک هفته رایگان استفاده کنید. و تمام این نکات را خودتان امتحان کنید. دایان برای هر نوع شیفت کاری یک راه حل دارد. برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام کلیک کنید.

حضور و غیاب آنلاین