در این مقاله میخواهیم بدانیم حضور و غیاب آنلاین چیست و چگونه انجام میشود.  سپس منظور از بهبود عملکرد در یک مجموعه را دریابیم و در نهایت تاثیر حضور و غیاب روی عملکرد پرسنل یک مجموعه بررسی کنیم.به ترتیب از معنای حضور و غیاب آنلاین و چگونگی انجام به تاثیر آن روی عملکرد پرسنل خواهیم رسید و این موارد را در این مقاله بررسی خواهیم کرد .

حضور و غیاب آنلاین چیست؟

حضور و غیاب مقوله ای بسیار مهم از ابتدا در محیط های کاری بوده است. در واقع می توان گفت جایی که ساعت ورود و خروج و یا میزان کارکرد اهمیت داشته باشند،حضور و غیاب نیز اهمیت خواهد داشت.  به همین منظور روش های متعددی برای کنترل تردد به وجود آمدند. در ابتدا روش های دستی و در ادامه دستگاه های حضور و غیاب بیومتریک و کارتی به وجود امد و در حال حاضر روش حضور و غیاب آنلاین بسیار مورد استفاده قرار گرفته است. تمام این روش ها به ترتیب پیشرفت کرده اند و به ترتیب نیز مورد استفاده و محبوبیت کار فرمایان و مدیران قرار گرفته اند. منظور از حضور و غیاب آنلاین حضور و غیاب ای است که نیاز به دستگاه ندارد و پرسنل با استفاده از روش‌های دیگری تردد خود را ثبت میکنند.  این روش با استفاده از نرم افزار ها و اپلیکیشن ها در دسترس پرسنل و کارمندان و مدیران قرار خواهد گرفت. و تردد پرسنل و کنترل تردد آنها با استفاده از از این راه بررسی و مدیریت می شود.

حضور و غیاب آنلاین چگونه انجام میشود؟

در قسمت بالا در رابطه با حضور و غیاب آنلاین صحبت کردیم و متوجه شدیم که منظور از حضور و غیاب آنلاین چیست. حالا می خواهیم بررسی کنیم اگر دستگاهی برای احراز هویت و تشخیص افراد وجود نداشته باشد، چگونه پرسنل تردد خود را ثبت میکند و چگونه امنیت اپلیکیشن های حضور و غیاب تامین می شود . اپلیکیشن های حضور و غیاب و نرم افزار های آنلاین روش های زیادی برای تشخیص هویت پرسنل دارند که نیازی به هیچ دستگاه بیومتریکی نیست در عین حال امنیت آن نیز به صورت صد در صد تامین خواهد شد. چند روشی که نرم افزار های حضور و غیاب برای تشخیص هویت پرسنل استفاده می کنند می توان به اثر انگشت با استفاده از تلفن همراه، عکس برداری با استفاده از تلفن همراه،  اتصال به ردیاب و یا وای فای محل کار، اتصال به بلوتوث و در نهایت تشخیص موقعیت مکانی اشاره کرد.

منظور از بهبود عملکرد در یک مجموعه چیست ؟

بهبود عملکرد از نظر هر مجموعه به یک معنا است. ممکن است بهبود عملکرد از نظر یک مدیر میزان کارکرد پرسنل اش باشد، ممکن است از نظر مدیر دیگری ارزش آفرینی باشد و یا از نظر فردی دیگر توسعه فردی باشد.  از نظر دیگری پیشرفت در کار و ترقی و ترفیع موقعیت باشد .

پس در نتیجه نمی توان گفت بهبود عملکرد از نظر همه یکسان است. هر فرد با توجه به نیازها و اهداف خودش این موضوع را می سنجد. در کل می توان گفت ارزش آفرینی و مفید بودن یکی از دلایل اصلی بهتر شدن عملکرد پرسنل برای تمام مدیران است . و اما ایجاد نظم در هر مجموعه می‌تواند یاعث بهبود عملکرد پرسنل باشد و تنها یکی از تاثیرات ان باشد. و این نظم وابسته به رعایت موضوعات دیگری مانند سیستم های حضور و غیاب می باشد. حالا میخواهیم با هم تاثیر حضور و غیاب بر روی تمام عواملی که باعث بهبود عملکرد پرسنل میشود را بررسی کنیم.

حضور و غیاب چه تاثیر روی عملکرد پرسنل خواهد داشت ؟

همانطور که در قسمت بالا صحبت کردیم بهبود عملکرد پرسنل به موارد زیادی بستگی دارد. و هدف هر فردی با توجه نیازهای مجموعه اش در رابطه با بهبود عملکرد ممکن است متفاوت باشد.  ما یکی از عواملی که می تواند عملکرد پرسنل را بهتر کند را بررسی میکنیم و آن نیز رسیدن به نظم با استفاده از حضور و غیاب پرسنل و کنترل تردد آنهاست.  وجود نظم در هر مجموعه میتوان گفت ضروری و لازم است و هیچ فردی و هیچ مدیری و یا حتی هیچ پرسنلی علاقه به بی نظمی نخواهد داشت و نظم نیز باعث بهتر شدن عملکرد پرسنل و توسعه فردی آنها نیز میشود. نظم است که می‌تواند با کنترل تردد به وجود بیاید.  یکی از راه های کنترل تردد سیستم های حضور و غیاب هستند، که مدیران می توانند برای مدیریت و نظارت بهتر بر پرسنل خود از روش های مختلف حضور و غیاب استفاده کنند.  بهترین روش ان که امروزه بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد، حضور و غیاب آنلاین است. دایان یک نرم افزار حضور و غیاب است که کاربرد زیادی برای پرسنل و مدیران فراهم می سازد. برای اینکه بتوانیم به یکی از راه های بهبود عملکرد یعنی نظم برسید، همین حالا در دایان ثبت نام کنیم کنید و از برنامه آزمایشی آن استفاده کنید.